Kurz profesní kvalifikace

Domů / Nabídka masáží / Kurz profesní kvalifikace

Každý masér bez ohledu na to, jaký druh masáží vykonává a nabízí, potřebuje k výkonu své práce profesní kvalifikaci Sportovní masér/masérka (69-037-M). Osvědčení o získání profesní kvalifikace získáte absolvováním zkoušky před autorizovanou osobou.

Držitel osvědčení o získání profesní kvalifikace může následně zažádat o živnostenský list (jedná se o vázanou živnost), případně se nechat zaměstnat jako masér či masérka v zaměstnaneckém poměru. Profesní kvalifikace umožňuje vykonávat samostatnou masérskou praxi bez omezení, pracovní uplatnění lze nalézt ve wellness a hotelových provozech, lázních nebo jako masér/ka v oblasti sportovních a rekondičních, relaxačních nebo tantrických masáží.

U nás tuto zkoušku zajišťuje Ing. Jan Kolář, který je autorizovanou osobou a zkouška probíhá přímo v našem studiu v Plzni na adrese Havířská 3, Plzeň-Jižní Předměstí. U zkoušky je vždy přítomen druhý přísedící s autorizací. Zkoušky se mohou účastnit osoby starší 18 let.

Pro zájemce organizujeme přípravné kurzy, během kterých vás na zkoušku profesní kvalifikace důkladně připravíme. Kurzy jsou doplněny výukovými videi a eLearningem. Přípravné kurzy nepodléhají hodinové dotaci, účast na lekcích není povinná, ale je doporučená. Výuka probíhá vždy jeden víkendový den (obvykle v sobotu) v době od 10:00 do 16:00 hod. Mezidobí je určeno pro samostudium a trénování praxe s pomocí videokurzů. Doba trvání přípravného kurzu je cca 6 až 8 týdnů dle potřeb skupiny.

Obsah výuky:

  1. blok: zjištění aktuálního stavu, test mobility, masážní hmaty a techniky, účinky a druhy masáže, vybavení provozovny, právní náležitosti, pomůcky, kartotéka klienta a GDPR
  2. blok: kosterní soustava, anatomie a průběh svalů, kontraindikace v masážích, hygiena maséra, ošetřování pomůcek, desinfekce, provozní řád, psychologie práce s klienty, praktický nácvik masáže
  3. blok: předlékařská první pomoc, techniky masáže a prohlubování hmatů, možnosti uplatnění v praxi, marketing a tvorba cen, přehled alternativních masážních technik
  4. blok: masážní přípravky, jejich druhy, použití a skladování, praktický nácvik masáže, masážní techniky a pomůcky podle aktuálního zdravotního stavu klienta
  5. blok: praktický nácvik masáže, celotělová masáž, specifické masážní techniky a účinné látky v péči o hybnou soustavu
  6. - 8. blok: prohlubování dovedností, masáže modelových klientů, zjišťování zdravotních dispozic, opakování, příprava k závěrečné zkoušce

Cena:

Závěrečná zkouška: 2.500 Kč
Přípravný kurz: 8.900 Kč

Termín zahájení:

2. března 2024
20. dubna 2024
13. července 2024
(během léta budou sobotní setkání s většími rozestupy, zkouška po prázdninách)


Přihlášky do přípravného kurzu nebo k závěrečné zkoušce prosím posílejte emailem na info@vedome-masaze.cz. Po potvrzení rezervace volného místa je nutné uhradit zálohu ve výši 50 % ceny kurzovného/poplatku za organizaci zkoušky.

Více informací k organizaci a termínům výuky či zkoušek na tel. 792 333 485.